Editorial Board
Editorial Board


Editor-in-Chief: JIANG Hongxing

Associate Editor-in-Chief: DENG Yingling

Executive Editor-in-Chief: ZENG Yanyu

Managing Editor: REN Haiyan


International Editorial Board

WANG Ning, Shanghai Jiao Tong University

WANG Shouren, Nanjing University

WANG Kefei, Beijing Foreign Studies University

WANG Hongzhi, The Chinese University of Hong Kong

Marshall BROWN, University of Washington

Dan SHEN, Peking University

XU Jun, Zhejiang University

Claude RAWSON, Yale University

ZHANG Longxi, City University of Hong Kong

LI Defeng, University of Macau

SHU Dingfang, Shanghai International Studies University

YANG Jincai, Nanjing University

LU Jiande, Chinese Academy of Social Sciences

CHEN Zhongyi, Chinese Academy of Social Sciences

Bruce ROBBINS, Columbia University

JIN Li, Beijing Foreign Studies University

Ann HEILMANN, Cardiff University

NIE Zhenzhao, Zhejiang University

HUANG Youyi, Translators Association of China

HUANG Guowen, South China Agricultural University

HUANG Zhonglian, Guangdong University of Foreign Studies

Lauri SCHEYER, Hunan Normal University


Editorial Staff

CHEN Zhongping

JIANG Lihua

MA Nake

MA Niya

WU Jinxian

YI Jia
All Rights Reserved. Journal of Foreign Languages and Cultures, Hunan Normal University.